"Den ņi ling" meditēšanas centrs

Drustos, Raunas novads, LATVIJĀ

 

 

> sākums
english

 

Den ņi ling meditēšanas centru administrē Nodibinājums "Tīrā Zeme"
reģistrācijas Nr. 40008182114
juridiskā adrese - Brīvības iela 114-47, Rīga, LV1001
Valdes locekļi - Sandra Dzilna (priekšsēdētājs), Ansis Slava un Uldis Balodis

Adrese -
"Jiga Čodzin"
Arodu iela 3
Drustu pagasts
Raunas novads
Latvija LV4132

Tālr. +371 29430603 (Ansis)
epasts - info@yigachodzin.lv

Bankas rekvizīti -
Swedbank, SWIFT kods HABALV22
NODIBINĀJUMS TĪRĀ ZEME
konta nr. LV24HABA0551031372489