"Den ņi ling" meditēšanas centrs

Drustos, Raunas novads, LATVIJĀ

 

 

> sākums
english

 

 

Den ņi ling stūpu projekts

skice  

Kādi labumi nāk no stūpu veidošanas?

Stūpu galvenais mērķis ir padarīt visu būtņu dzīves jēgpilnas.

Meditējot vai uzturoties stūpu tuvumā, to spēks visiem attīrīs prātus un dziedinās ķermeņus. Tās palīdzēs uzkrāt nopelnus, kuri ir cēloņi visai tai laimei un veiksmei ko mēs meklējam. Tikai redzot vai pieskaroties pie stūpas, jebkura cilvēka negatīvā karma tiek attīrīta un viņa prāts pārveidots laipnā-mīlestībā. Ir ļoti svarīgi attīstīt cēlsirdību un labsirdību, tādēļ šis projekts palīdzēs daudzām būtnēm atrast mieru un laimi.

Realitātē apejot apkārt stūpai pat tikai vienu reizi, tūkstošos gadu uzkrātā negatīvā karma tiek attīrīta, kā arī tiek uzkrāti daudz pozitīvi nopelni.

Spēcīgo svēto objektu galvenā funkcija ir palīdzēt mums jūtošām būtnēm ātri īstenot pašrealizāciju ceļā uz apgaismību. Simtiem tūkstošiem gadu laikā, kamēr stūpa pastāv, tā katru dienu, klusībā, mums nenojaušot, atbrīvo jūtošās būtnes no uzkrātās negatīvās karmas. Visu jūtošo būtņu prāts, kuri redzēs stūpu kļūs attīrīts, pat suns, kurš ir izvests pastaigā, apkārt šai stūpai. Arī kukaiņi, kuri zaudēs dzīvību stūpas celtniecības laikā, neatdzims zemākās sfērās.

vietu iesvēta
Godājamais Kirti Cenšab Rinpoče iesvētija vietu,
kura ir paredzēta stūpu celšanai
novietojums
Tiek iesprausti mieti

Stāsts par sogšingu

Sogšing tibetiešu valodā nozīmē "dzīvības stabs". Tādi tiek ievietoti visu stūpu un lielo statuju vidū. Tām mantrām, kas tiek uzrakstītas uz sogšingiem ir tik liels spēks, ka tās attīra negatīvās karmas radītas pat nogalinot paša māti vai tēvu, vai arhatu, vai ievainojot buddhu, vai radot šķelšanos starp sanghu.

sogshing
Plāno stratēģiju
Velc!!
Kaut kā egle uz mums virsū neuzkrita!
Zari tiek savākti
Ir būtiski iegaumēt austrumu virzienu pirms koka nociršanas 
Tiek savākti baļķi
Baļķi nogādāti Den ņi lingā
Sazāģēti vajadzīgos garumos
Nu, kā to milzeni dabūt pagrabā??
1, 2, 3 stum!!
Gandrīz vietā!